راهنمای ضمانت و بازگشت کالا

به دلیل قوانین آرنا امکان انصراف از خرید و بازگشت کالا به دلایل سلیقه ای وجود ندارد. در صورتی که کالا در فرآیند ارسال خراب شده یا مشکلی داشته باشد، سایز کالا (مد و لباس) مناسب نباشد و یا پلمپ محصولات بهداشتی از قبل باز شده باشد تا 7 روز بعد از تحویل، باز پس گرفته شده و پس از بررسی و احراز مشکل معدوم می شود. برای استفاده از ضمانت بازگشت کالا لازم است حداکثر تا 7 روز پس از دریافت بسته، با بخش پشتیبانی آرنا تماس بگیرید و موضوع را اطلاع دهید.

شما برای بازگشت و مرجوع کالا تا 7 روز پس از ثبت و دریافت سفارش می‌توانید با بخش پشتیبانی آرنا تماس گرفته و محصول را مرجوع کنید

تمام محصولات فروشگاه اینترنتی آرنا دارای ضمانت کالای سالم هستند و در صورتی که کالا در مراحل ارسال خراب شده یا مشکل داشته باشد شما میتوانید از طریق بخش پشتیبانی کالا را مرجوع کنید

اگر محصول مورد نظر شما شرایط مرجوع کالا را داشت، می‌توانید از طریق بخش پشتیبانی با آرنا تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهید تا مسئولان پستی ما محصول را مرجوع کرده و محصول صحیح را به شما تحویل دهند

به دلیل قوانین آرنا امکان انصراف از خرید و بازگشت کالا به دلایل سلیقه ای وجود ندارد. در صورتی که کالا در فرآیند ارسال خراب شده یا مشکلی داشته باشد، سایز کالا (مد و لباس) مناسب نباشد و یا پلمپ محصولات بهداشتی از قبل باز شده باشد تا 7 روز بعد از تحویل، باز پس گرفته شده و پس از بررسی و احراز مشکل معدوم می شود. برای استفاده از ضمانت بازگشت کالا لازم است حداکثر تا 7 روز پس از دریافت بسته، با بخش پشتیبانی آرنا تماس بگیرید و موضوع را اطلاع دهید.

شما برای بازگشت و مرجوع کالا تا 7 روز پس از ثبت و دریافت سفارش می‌توانید با بخش پشتیبانی آرنا تماس گرفته و محصول را مرجوع کنید

تمام محصولات فروشگاه اینترنتی آرنا دارای ضمانت کالای سالم هستند و در صورتی که کالا در مراحل ارسال خراب شده یا مشکل داشته باشد شما میتوانید از طریق بخش پشتیبانی کالا را مرجوع کنید

اگر محصول مورد نظر شما شرایط مرجوع کالا را داشت، می‌توانید از طریق بخش پشتیبانی با آرنا تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهید تا مسئولان پستی ما محصول را مرجوع کرده و محصول صحیح را به شما تحویل دهند