ویژگی های پنل فروشندگی تات نو

یکی از ویژگی های پنل فروشندگی تات نو، دریافت آنالیز فروش بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه است. همچنین شما میتوانید برترین فروش ها و صورت حساب های خود را بطور کلی مشاهده کنید

شما میتوانید در بخش ایجاد محصول جدید، شرایطی تعیین کنید تا اگر کاربری بصورت عمده از شما خرید کرد به چه میزان از شما تخفیف دریافت خواهد کرد. یعنی اگر یک نفر 20 عدد از محصول شما خریداری کرد 30 درصد تخفیف دریافت میکند و شما میتوانید تعداد و درصد خرید عمده را تعیین کنید

شما میتوانید در پنل فروشندگی خود اطلاعات کامل فروشگاه خود را نظیر آدرس، شماره تماس و همچنین بنر یا لوگوی فروشگاه خود را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید پیج اینستاگرام خود را نیز به پنل فروشندگی خود اضافه کنید

شما میتوانید برای مشتری های فروشگاه خود کد تخفیف ایجاد کنید. شما میتوانید به دلخواه خود میزان تخفیف (درصدی یا میزان ثابت)، محصولاتی که تخفیف روی آنها اعمال میشود، میزان استفاده از کد تخفیف و همچنین افرادی که میتوانند از آن کد تخفیف استفاده کنند را نیز تعیین کنید. این بخش میتواند در فروش شما بسیار موثر باشد و برای مناسبت های مختلف برای مشتریان خود کد تخفیف ایجاد کنید

یک ویژگی که ما برای شما در پنل فروشندگی ایجاد کردیم، این است که شما میتوانید میزان موجودی محصولات خود را نیز تعیین کنید و میزان این موجودی بعد از هر خرید کم میشود

یکی دیگر از ویژگی های تات نو این است که شما میتوانید آستانه اتمام موجودی محصول خود را تعیین کنید تا اگر موجودی محصولتان به آن مقدار رسید یک ایمیل از طرف تات نو دریافت خواهید کرد که محصول شما در آستانه اتمام موجودی است تا شما نسبت به تهیه مجدد آن اقدام کنید

یکی دیگر از ویژگی های برتر تات نو این است که شما میتوانید ساعات باز و بسته بودن فروشگاه خود را نیز تعیین کنید تا با این کار مشتری های شما از ساعات فعالیت شما خبردار شوند

یکی از ویژگی های پنل فروشندگی تات نو، دریافت آنالیز فروش بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه است. همچنین شما میتوانید برترین فروش ها و صورت حساب های خود را بطور کلی مشاهده کنید

شما میتوانید در بخش ایجاد محصول جدید، شرایطی تعیین کنید تا اگر کاربری بصورت عمده از شما خرید کرد به چه میزان از شما تخفیف دریافت خواهد کرد. یعنی اگر یک نفر 20 عدد از محصول شما خریداری کرد 30 درصد تخفیف دریافت میکند و شما میتوانید تعداد و درصد خرید عمده را تعیین کنید

شما میتوانید در پنل فروشندگی خود اطلاعات کامل فروشگاه خود را نظیر آدرس، شماره تماس و همچنین بنر یا لوگوی فروشگاه خود را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید پیج اینستاگرام خود را نیز به پنل فروشندگی خود اضافه کنید

شما میتوانید برای مشتری های فروشگاه خود کد تخفیف ایجاد کنید. شما میتوانید به دلخواه خود میزان تخفیف (درصدی یا میزان ثابت)، محصولاتی که تخفیف روی آنها اعمال میشود، میزان استفاده از کد تخفیف و همچنین افرادی که میتوانند از آن کد تخفیف استفاده کنند را نیز تعیین کنید. این بخش میتواند در فروش شما بسیار موثر باشد و برای مناسبت های مختلف برای مشتریان خود کد تخفیف ایجاد کنید

یک ویژگی که ما برای شما در پنل فروشندگی ایجاد کردیم، این است که شما میتوانید میزان موجودی محصولات خود را نیز تعیین کنید و میزان این موجودی بعد از هر خرید کم میشود

یکی دیگر از ویژگی های تات نو این است که شما میتوانید آستانه اتمام موجودی محصول خود را تعیین کنید تا اگر موجودی محصولتان به آن مقدار رسید یک ایمیل از طرف تات نو دریافت خواهید کرد که محصول شما در آستانه اتمام موجودی است تا شما نسبت به تهیه مجدد آن اقدام کنید

یکی دیگر از ویژگی های برتر تات نو این است که شما میتوانید ساعات باز و بسته بودن فروشگاه خود را نیز تعیین کنید تا با این کار مشتری های شما از ساعات فعالیت شما خبردار شوند