آموزش بخش پیشخوان فروشندگان

ما در این بخش، قصد داریم بخش های مختلف موجود در داشبورد فروشندگان را برای شما فروشندگان عزیز آموزش دهیم. همانطور که میدانید برای ایجاد پنل فروشندگی باید فرم موجود در صفحه ثبت پنل فروشندگان را پر کنید تا در کمتر از 24 ساعت پنل شما آماده و تحویل داده شود. دقت کنید که برای ثبت درخواست پنل فروشندگی باید در سایت ثبت نام کرده باشید که برای این کار باید از قسمت ورود/عضویت و وارد کردن شماره تلفن و نام کاربری خود ثبت نام خود را انجام دهید. پس از اینکه پنل شما ثبت شد یک پیامک برای شما ارسال میشود که از آن پس میتوانید به پنل فروشندگی خود دسترسی داشته باشید. برای این کار پس از اینکه وارد حساب خود شدید یک بخش به حساب شما به نام پیشخوان فروشندگان اضافه میشود. در ادامه ما بخش های داخلی پنل فروشندگی شما را معرفی میکنیم.

ما در این بخش، قصد داریم بخش های مختلف موجود در داشبورد فروشندگان را برای شما فروشندگان عزیز آموزش دهیم. همانطور که میدانید برای ایجاد پنل فروشندگی باید فرم موجود در صفحه ثبت پنل فروشندگان را پر کنید تا در کمتر از 24 ساعت پنل شما آماده و تحویل داده شود. دقت کنید که برای ثبت درخواست پنل فروشندگی باید در سایت ثبت نام کرده باشید که برای این کار باید از قسمت ورود/عضویت و وارد کردن شماره تلفن و نام کاربری خود ثبت نام خود را انجام دهید. پس از اینکه پنل شما ثبت شد یک پیامک برای شما ارسال میشود که از آن پس میتوانید به پنل فروشندگی خود دسترسی داشته باشید. برای این کار پس از اینکه وارد حساب خود شدید یک بخش به حساب شما به نام پیشخوان فروشندگان اضافه میشود. در ادامه ما بخش های داخلی پنل فروشندگی شما را معرفی میکنیم.

داشبورد فروشنده

داشبورد فروشنده

شما در پیشخوان فروشنده، یکسری دسترسی های سریع به بخش های مختلف پنل دارید. برای مثال میتوانید میزان فروش، محصولات، سفارشات و… خود را ببینید. در ساید بار سمت راست هم بخش های مختلف پنل خود را مشاهده میکنید که در ادامه تمام بخش ها را بصورت جداگانه برای شما توضیح خواهیم داد.

شما در پیشخوان فروشنده، یکسری دسترسی های سریع به بخش های مختلف پنل دارید. برای مثال میتوانید میزان فروش، محصولات، سفارشات و… خود را ببینید. در ساید بار سمت راست هم بخش های مختلف پنل خود را مشاهده میکنید که در ادامه تمام بخش ها را بصورت جداگانه برای شما توضیح خواهیم داد.

بخش پیشخوان افزونه دکان

پیشخوان فروشنده

پیشخوان فروشنده

رنگ آبی: در این قسمت شما میتوانید میزان فروش، سفارش  و درآمد خود را در ماه مشاهده کنید

رنگ قرمز: در این قسمت هم میزان فروش خود را در ماه بصورت نموداری مشاهده میکنید که در حال حاصر چون ما در این پنل فروشی نداشتیم به این صورت نمایش داده شده است اما اگر شما فروشی به ثبت برسانید میزان فروشتان بر اساس روز بصورت نموداری نمایش داده میشود

رنگ زرد: در این بخش مجموع سفارشات تکمیل شده، لغو شده، استرداد شده و… را مشاهده میکنید که در بخش های بعد بصورت کامل توضیح میدهیم.

رنگ سبز: در این قسمت میتوانید کامنت ها یا نظر هایی که برای محصولات شما قرار داده شده است را مشاهده کنید و آنها را تایید یا حذف کنید.

رنگ نارنجی: در این قسمت اگر شما میتوانید اطلاعیه هایی که از طرف تات نو دریافت میکنید را مشاهده کنید.

رنگ بنفش: در این قسمت هم مجموع سفارشات فعال، غیز فعال و در انتظار بررسی خود را مشاهده میکنید.

رنگ آبی: در این قسمت شما میتوانید میزان فروش، سفارش  و درآمد خود را در ماه مشاهده کنید

رنگ قرمز: در این قسمت هم میزان فروش خود را در ماه بصورت نموداری مشاهده میکنید که در حال حاصر چون ما در این پنل فروشی نداشتیم به این صورت نمایش داده شده است اما اگر شما فروشی به ثبت برسانید میزان فروشتان بر اساس روز بصورت نموداری نمایش داده میشود

رنگ زرد: در این بخش مجموع سفارشات تکمیل شده، لغو شده، استرداد شده و… را مشاهده میکنید که در بخش های بعد بصورت کامل توضیح میدهیم.

رنگ سبز: در این قسمت میتوانید کامنت ها یا نظر هایی که برای محصولات شما قرار داده شده است را مشاهده کنید و آنها را تایید یا حذف کنید.

رنگ نارنجی: در این قسمت اگر شما میتوانید اطلاعیه هایی که از طرف تات نو دریافت میکنید را مشاهده کنید.

رنگ بنفش: در این قسمت هم مجموع سفارشات فعال، غیز فعال و در انتظار بررسی خود را مشاهده میکنید.

بخش محصولات

بخش محصولات

ما بخش محصولات و نحوه ایجاد محصول را برای شما در یک صفحه دیگر آموزش دادیم که شما میتوانید با کلیک روی این لینک نحوه ایجاد محصول را مشاهده کنید.

ما بخش محصولات و نحوه ایجاد محصول را برای شما در یک صفحه دیگر آموزش دادیم که شما میتوانید روی این لینک این لینک نحوه ایجاد محصول را مشاهده کنید.

بخش سفارشات افزونه دکان

بخش سفارشات

بخش سفارشات

شما در بخش سفارشات میتوانید مجموع سفارش های خود را مشاهده کنید که ما تمام قسمت های آنرا به شما آموزش میدهیم.

رنگ بنفش: شما در این قسمت میتوانید سفارشات خود را بر اساس تاریخ فیلتر کنید.

رنگ آبی: شما در این قسمت میتوانید سفارش های خود را بر اساس نام مشتری مشاهده کنید که هر مشتری در چه تاریخ هایی از شما خرید کرده است. برای این کار باید حداقل 3 حرف از نام مشتری را در این بخش وارد کنید تا نام مشتریان باز شود.

همه: این بخش در بالای رنگ های آبی و بنفش قابل مشاهده است. بخش همه، در واقع مجموع تمامی سفارش های محصولات شما است که تکمیل یا لغو شده است.

تکمیل شده: این بخش سفارش هایی است، که مبلغ آن پرداخت شده و مشتری محصول را دریافت کرده است.

در حال انجام: سفارش هایی که ثبت شده ولی مبلغ آن درب منزل پرداخت میشود و هنوز مبلغ آن دریافت نشده است.

در انتظار: سفارش هایی که به سبد خرید افراد اضافه شده ولی هنوز ثبت نشده و در سبد خرید قرار دارد.

استرداد شده: سفارش هایی که برگشت خورده باشد در این قسمت قرار میگیرد. البته بازگشت کالا یکسری شرایط دارد که میتوانید در این برگه مشاهده کنید.

لغو شده: سفارش هایی که پس از پرداخت مبلغ و قبل از ارسال توسط افراد لغو شده است.

شما در بخش سفارشات میتوانید مجموع سفارش های خود را مشاهده کنید که ما تمام قسمت های آنرا به شما آموزش میدهیم.

رنگ بنفش: شما در این قسمت میتوانید سفارشات خود را بر اساس تاریخ فیلتر کنید.

رنگ آبی: شما در این قسمت میتوانید سفارش های خود را بر اساس نام مشتری مشاهده کنید که هر مشتری در چه تاریخ هایی از شما خرید کرده است. برای این کار باید حداقل 3 حرف از نام مشتری را در این بخش وارد کنید تا نام مشتریان باز شود.

همه: این بخش در بالای رنگ های آبی و بنفش قابل مشاهده است. بخش همه، در واقع مجموع تمامی سفارش های محصولات شما است که تکمیل یا لغو شده است.

تکمیل شده: این بخش سفارش هایی است، که مبلغ آن پرداخت شده و مشتری محصول را دریافت کرده است.

در حال انجام: سفارش هایی که ثبت شده ولی مبلغ آن درب منزل پرداخت میشود و هنوز مبلغ آن دریافت نشده است.

در انتظار: سفارش هایی که به سبد خرید افراد اضافه شده ولی هنوز ثبت نشده و در سبد خرید قرار دارد.

استرداد شده: سفارش هایی که برگشت خورده باشد در این قسمت قرار میگیرد. البته بازگشت کالا یکسری شرایط دارد که میتوانید در این برگه مشاهده کنید.

لغو شده: سفارش هایی که پس از پرداخت مبلغ و قبل از ارسال توسط افراد لغو شده است.

بخش گزارشات افزونه دکان

بخش گزارشات

بخش گزارشات

شما در بخش سفارشات میتوانید مجموع سفارش های خود را مشاهده کنید که ما تمام قسمت های آنرا به شما آموزش میدهیم.

رنگ بنفش: شما در این قسمت میتوانید سفارشات خود را بر اساس تاریخ فیلتر کنید.

رنگ آبی: شما در این قسمت میتوانید سفارش های خود را بر اساس نام مشتری مشاهده کنید که هر مشتری در چه تاریخ هایی از شما خرید کرده است. برای این کار باید حداقل 3 حرف از نام مشتری را در این بخش وارد کنید تا نام مشتریان باز شود.

همه: این بخش در بالای رنگ های آبی و بنفش قابل مشاهده است. بخش همه، در واقع مجموع تمامی سفارش های محصولات شما است که تکمیل یا لغو شده است.

تکمیل شده: این بخش سفارش هایی است، که مبلغ آن پرداخت شده و مشتری محصول را دریافت کرده است.

در حال انجام: سفارش هایی که ثبت شده ولی مبلغ آن درب منزل پرداخت میشود و هنوز مبلغ آن دریافت نشده است.

در انتظار: سفارش هایی که به سبد خرید افراد اضافه شده ولی هنوز ثبت نشده و در سبد خرید قرار دارد.

استرداد شده: سفارش هایی که برگشت خورده باشد در این قسمت قرار میگیرد. البته بازگشت کالا یکسری شرایط دارد که میتوانید در این برگه مشاهده کنید.

لغو شده: سفارش هایی که پس از پرداخت مبلغ و قبل از ارسال توسط افراد لغو شده است.

شما در بخش سفارشات میتوانید مجموع سفارش های خود را مشاهده کنید که ما تمام قسمت های آنرا به شما آموزش میدهیم.

رنگ بنفش: شما در این قسمت میتوانید سفارشات خود را بر اساس تاریخ فیلتر کنید.

رنگ آبی: شما در این قسمت میتوانید سفارش های خود را بر اساس نام مشتری مشاهده کنید که هر مشتری در چه تاریخ هایی از شما خرید کرده است. برای این کار باید حداقل 3 حرف از نام مشتری را در این بخش وارد کنید تا نام مشتریان باز شود.

همه: این بخش در بالای رنگ های آبی و بنفش قابل مشاهده است. بخش همه، در واقع مجموع تمامی سفارش های محصولات شما است که تکمیل یا لغو شده است.

تکمیل شده: این بخش سفارش هایی است، که مبلغ آن پرداخت شده و مشتری محصول را دریافت کرده است.

در حال انجام: سفارش هایی که ثبت شده ولی مبلغ آن درب منزل پرداخت میشود و هنوز مبلغ آن دریافت نشده است.

در انتظار: سفارش هایی که به سبد خرید افراد اضافه شده ولی هنوز ثبت نشده و در سبد خرید قرار دارد.

استرداد شده: سفارش هایی که برگشت خورده باشد در این قسمت قرار میگیرد. البته بازگشت کالا یکسری شرایط دارد که میتوانید در این برگه مشاهده کنید.

لغو شده: سفارش هایی که پس از پرداخت مبلغ و قبل از ارسال توسط افراد لغو شده است.

بخش نظرات افزونه دکان

بخش نظرات

بخش نظرات

شما در بخش نظرات میتوانید نظراتی که افراد برای محصولات شما قرار میدهند را مشاهده کنید و در صورتی که خواستید آنرا تایید یا حذف کنید. چنانچه نظر افراد حاوی کلمات نامناسب بود شما میتوانید آنرا به هرزه نگار ارسال کنید تا پس از آن دیگر آن شخص نمیتواند برای محصول شما نظری ارسال کند.

شما در بخش نظرات میتوانید نظراتی که افراد برای محصولات شما قرار میدهند را مشاهده کنید و در صورتی که خواستید آنرا تایید یا حذف کنید. چنانچه نظر افراد حاوی کلمات نامناسب بود شما میتوانید آنرا به هرزه نگار ارسال کنید تا پس از آن دیگر آن شخص نمیتواند برای محصول شما نظری ارسال کند.

بخش برداشت وجه افزونه دکان

بخش برداشت

بخش برداشت

شما برای برداشت مبلغ درآمدی خود باید به بخش برداشت مراجعه کنید. شما میتوانید سیاست های تات نو را در این برگه مشاهده کنید اما در کل، مبلغ درآمدی شما 3 روز پس از تکمیل شدن خرید قابل برداشت میباشد که برای برداشت باید حداقل 50000 تومان در حساب شما وجود داشته باشد.

شما برای برداشت مبلغ درآمدی خود باید به بخش برداشت مراجعه کنید. شما میتوانید سیاست های تات نو را در این برگه مشاهده کنید اما در کل، مبلغ درآمدی شما 3 روز پس از تکمیل شدن خرید قابل برداشت میباشد که برای برداشت باید حداقل 50000 تومان در حساب شما وجود داشته باشد.

بخش تنظیمات افزونه دکان

بخش تنظیمات فروشگاه (بخش اول)

بخش تنظیمات فروشگاه (بخش اول)

شما در این عکس، یکسری از تنظیمات بخش فروشگاه را مشاهده میکنید که ما تمامی آنها را برای شما توضیح میدهیم. همچنین اگر دقت کرده باشید وقتی وارد تنظیمات میشوید ساید بار بخش راست تغییر میکند و تنظیمات بخش های مختلف در این قسمت نمایش داده میشود. برای بازگشت به تنظیمات بخش قبل، باید روی گزینه بازگشت به پیشخوان کلیک کنید.

آپلود بنر: شما در این قسمت میتوانید یک بنر عریض برای پس زمینه صفحه فروشگاه خود انتخاب کنید. همانطور که در تصویر میبینید بنر فروشگاه باید 600 در 300 پیکسل باشد (میتوانید از تصویر فروشگاه خود استفاده کنید)

تصویر پروفایل: شما در این قسمت میتوانید عکس پروفایل خود را انتخاب کنید که روی تصویر بنر قرار میگیرد (میتوانید از لوگوی خود استفاده کنید)

نام فروشگاه: شما در این قسمت نام فروشگاه خود را وارد میکنید.

محصول در هر صفحه: این بدین معنی است که وقتی شخصی وارد صفحه شما میشود، چه تعداد محصول در صفحه اول نمایش داده شود. برای دیدن ادامه محصولات باید به صفحات بعدی مراجعه کنند.

آدرس و ادامه آدرس: در قسمت آدرس میتوانید نام خیابان فروشگاه خود را وارد کنید و در قسمت ادامه آدرس، ادامه آدرس فروشگاه خود را وارد کنید.

کادر سبز رنگ: شما میتوانید این قسمت را خالی بگذارید و نیازی به تکمیل این بخش نیست.

شماره تلفن: شما در این قسمت میتوانید شماره تلفن همراه یا ثابت فروشگاه خود را وارد کنید.

شما در این عکس، یکسری از تنظیمات بخش فروشگاه را مشاهده میکنید که ما تمامی آنها را برای شما توضیح میدهیم. همچنین اگر دقت کرده باشید وقتی وارد تنظیمات میشوید ساید بار بخش راست تغییر میکند و تنظیمات بخش های مختلف در این قسمت نمایش داده میشود. برای بازگشت به تنظیمات بخش قبل، باید روی گزینه بازگشت به پیشخوان کلیک کنید.

آپلود بنر: شما در این قسمت میتوانید یک بنر عریض برای پس زمینه صفحه فروشگاه خود انتخاب کنید. همانطور که در تصویر میبینید بنر فروشگاه باید 600 در 300 پیکسل باشد (میتوانید از تصویر فروشگاه خود استفاده کنید)

تصویر پروفایل: شما در این قسمت میتوانید عکس پروفایل خود را انتخاب کنید که روی تصویر بنر قرار میگیرد (میتوانید از لوگوی خود استفاده کنید)

نام فروشگاه: شما در این قسمت نام فروشگاه خود را وارد میکنید.

محصول در هر صفحه: این بدین معنی است که وقتی شخصی وارد صفحه شما میشود، چه تعداد محصول در صفحه اول نمایش داده شود. برای دیدن ادامه محصولات باید به صفحات بعدی مراجعه کنند.

آدرس و ادامه آدرس: در قسمت آدرس میتوانید نام خیابان فروشگاه خود را وارد کنید و در قسمت ادامه آدرس، ادامه آدرس فروشگاه خود را وارد کنید.

کادر سبز رنگ: شما میتوانید این قسمت را خالی بگذارید و نیازی به تکمیل این بخش نیست.

شماره تلفن: شما در این قسمت میتوانید شماره تلفن همراه یا ثابت فروشگاه خود را وارد کنید.

بخش تنظیمات افزونه دکان

بخش تنظیمات فروشگاه (بخش دوم)

بخش تنظیمات فروشگاه (بخش دوم)

شما در بخش دوم تنظیمات، سایر تنظیمات موجود در این بخش را مشاهده میکنید.

ایمیل: در این قسمت شما میتوانید تعیین کنید آدرس ایمیل شما در صفحه فروشگاهتان نمایش داده شود یا نه

محصولات بیشتر: شما در این قسمت تعیین میکنید که در صفحه محصولات شما، قسمت محصولات بیشتر یا محصولات پیشنهادی نمایش داده شود یا خیر (این تیک را روی فعال قرار دهید)

ابزارک باز و بسته بودن فروشگاه: شما در این قسمت میتوانید ساعات باز و بسته بودن فروشگاه خود را در هر روز مشخص کنید. برای مثال اگر در روز های شنبه از ساعات 8 الی 20 فروشگاه شما باز است، روی کادر مقابل روز شنبه کلیک کرده و گزینه باز را انتخاب میکنید. سپس 2 کادر برای شما ایجاد میشود که در کادر سمت چپ میتوانید ساعت آغاز و در کادر سمت راست ساعت پایان کار خود را مشخص کنید.

اطلاعیه ها: در این دو اطلاعیه ها، شما میتوانید اطلاعیه های باز و بسته بودن فروشگاه خود را تعیین کنید که اگر فروشگاه شما باز یا بسته بود آن جملات نمایش داده میشوند.

درباره: در این قسمت شما میتوانید یک بند راجب فروشگاه خود بنویسید.

شما در بخش دوم تنظیمات، سایر تنظیمات موجود در این بخش را مشاهده میکنید.

ایمیل: در این قسمت شما میتوانید تعیین کنید آدرس ایمیل شما در صفحه فروشگاهتان نمایش داده شود یا نه

محصولات بیشتر: شما در این قسمت تعیین میکنید که در صفحه محصولات شما، قسمت محصولات بیشتر یا محصولات پیشنهادی نمایش داده شود یا خیر (این تیک را روی فعال قرار دهید)

ابزارک باز و بسته بودن فروشگاه: شما در این قسمت میتوانید ساعات باز و بسته بودن فروشگاه خود را در هر روز مشخص کنید. برای مثال اگر در روز های شنبه از ساعات 8 الی 20 فروشگاه شما باز است، روی کادر مقابل روز شنبه کلیک کرده و گزینه باز را انتخاب میکنید. سپس 2 کادر برای شما ایجاد میشود که در کادر سمت چپ میتوانید ساعت آغاز و در کادر سمت راست ساعت پایان کار خود را مشخص کنید.

اطلاعیه ها: در این دو اطلاعیه ها، شما میتوانید اطلاعیه های باز و بسته بودن فروشگاه خود را تعیین کنید که اگر فروشگاه شما باز یا بسته بود آن جملات نمایش داده میشوند.

درباره: در این قسمت شما میتوانید یک بند راجب فروشگاه خود بنویسید.

بخش تنظیمات پرداخت افزونه دکان

بخش تنظیمات پرداخت

بخش تنظیمات پرداخت

شما در این قسمت باید اطلاعات حساب بانکی خود را جهت واریز مبلغ درآمدی خود وارد کنید. لازم به ذکر است این اطلاعات کاملا محرمانه بوده و فقط در اختیار مدیر سایت قرار میگیرد و زمانی که شما درخواست برداشت وجه ارسال کنید از طرف تیم پشتیبانی تات نو با شما تماس گرفته میشود و زمانی که شما تایید کنید، مبلغ در کمتر از چند دقیقه به حساب شما واریز میشود. همچنین پر کردن بخش شماره شبا الزامی است چرا که ممکن است روزانه تعداد زیادی از فروشندگان درخواست برداشت وجه دهند و در این صورت مبلغ باید از طریق شماره شما منتقل گردد

نکته: فقط کادر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند باید کامل شوند؛ سایر کادر ها نیازی به تکمیل ندارند.

شما در این قسمت باید اطلاعات حساب بانکی خود را جهت واریز مبلغ درآمدی خود وارد کنید. لازم به ذکر است این اطلاعات کاملا محرمانه بوده و فقط در اختیار مدیر سایت قرار میگیرد و زمانی که شما درخواست برداشت وجه ارسال کنید از طرف تیم پشتیبانی تات نو با شما تماس گرفته میشود و زمانی که شما تایید کنید، مبلغ در کمتر از چند دقیقه به حساب شما واریز میشود. همچنین پر کردن بخش شماره شبا الزامی است چرا که ممکن است روزانه تعداد زیادی از فروشندگان درخواست برداشت وجه دهند و در این صورت مبلغ باید از طریق شماره شما منتقل گردد

نکته: فقط کادر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند باید کامل شوند؛ سایر کادر ها نیازی به تکمیل ندارند.