فرم ثبت نام فروشندگان

فروشندگان عزیز، پس از اینکه فرم شما به ثبت رسید در کمتر از ۲۴ ساعت پنل شما ثبت میشود و شما میتوانید محصولات خود را اضافه کنید. تمام بخش های این فرم برای ایجاد پنل فروشندگی و جهت تسهیل مراحل ایجاد پنل شما دریافت میشود تا مراحل ایجاد پنل برای شما ساده تر شود و این مراحل توسط تیم تات نو انجام میشود.

فروشندگان عزیز، پس از اینکه فرم شما به ثبت رسید در کمتر از ۲۴ ساعت پنل شما ثبت میشود و شما میتوانید محصولات خود را اضافه کنید. تمام بخش های این فرم برای ایجاد پنل فروشندگی و جهت تسهیل مراحل ایجاد پنل شما دریافت میشود تا مراحل ایجاد پنل برای شما ساده تر شود و این مراحل توسط تیم تات نو انجام میشود.

 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید می‌توانید از قسمت ورود/عضویت یک حساب جدید برای خود ایجاد کنید.

 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید می‌توانید از قسمت ورود/عضویت یک حساب جدید برای خود ایجاد کنید.