میزان کارمزد تات نو

به صورت کلی میزان کارمزد تات نو 10 درصد می‌باشد اما با توجه به اینکه سود اجناس در دسته بندی های مختلف با یکدیگر متفاوت است، تیم تات نو میزان کارمزد را برای هر دسته بصورت جداگانه تعریف کرده است

میزان کارمزد در دسته بندی لوازم جانبی موبایل: 3 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی لوازم جانبی لپتاپ: 3 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی صوتی: 5 درصد

میزان کارمزد در دسته بندی لباس های مردانه و زنانه: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی کیف و کفش: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی اکسسوری مردانه و زنانه: 5 درصد

میزان کارمزد در دسته بندی لوازم آرایشی: 10 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی لوازم بهداشتی: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی عطر و ادکلن: 5 درصد

میزان کارمزد در تمام دسته بندی های کتاب و لوازم تحریر: 3 درصد

دسته بندی سوپرمارکت تنها دسته بندی موجود است که در حال حاضر کامزدی برای آنها درنظر گرفته نشده است

به صورت کلی میزان کارمزد تات نو 10 درصد می‌باشد اما با توجه به اینکه سود اجناس در دسته بندی های مختلف با یکدیگر متفاوت است، تیم تات نو میزان کارمزد را برای هر دسته بصورت جداگانه تعریف کرده است

میزان کارمزد در دسته بندی لوازم جانبی موبایل: 3 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی لوازم جانبی لپتاپ: 3 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی صوتی: 5 درصد

میزان کارمزد در دسته بندی لباس های مردانه و زنانه: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی کیف و کفش: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی اکسسوری مردانه و زنانه: 5 درصد

میزان کارمزد در دسته بندی لوازم آرایشی: 10 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی لوازم بهداشتی: 7 درصد
میزان کارمزد در دسته بندی عطر و ادکلن: 5 درصد

میزان کارمزد در تمام دسته بندی های کتاب و لوازم تحریر: 3 درصد

دسته بندی سوپرمارکت تنها دسته بندی موجود است که در حال حاضر کامزدی برای آنها درنظر گرفته نشده است